USLOVI KORISĆENJA | Poljoprivredni Oglasi | Poljo Oglasnik | Prodaja Traktora Kombajna Poljoprivredne Masine
Ponuda za oglašavanje Registruj se

USLOVI KORISĆENJA

Korisnik sajta pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

Internet sajtovi www.poljooglasnik.com, www.poljooglasnik.rs  su u vlasništvu OGLASNIK SZR Bački Petrovac, Puškinova 10, Srbija PIB 101 870 876.

Naši sajtovi pružaju usluge besplatnog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 2. Zakona o oglašavanju RS i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini.

Takođe navedeni sajtovi pružaju plaćene usluge, sa ciljem povećanja vidljivosti i posećenosti oglasa i usluge reklamiranja putem banera.

Za korišćenje usluga gore navedenih sajtova neophodna je registracija. Registracija je besplatna. Obavlja se prijavom na sistem sajta tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku, a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od našeg sistema. Tek po potvrdi validnosti e-mail adrese korisnik može menjati svoj nalog, postavljati oglase i kontaktirati oglašivače putem e-maila. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog. Registrovani korisnik usluga, koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta.

Za oglašavanje na našim sjatovima, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije / izjave za nekretnine sa podacima oglašivača. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane naših sajtova. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama naših sajtova, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju RS.

Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost. Zabranjeno je oglašavanje piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja. Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.Zabranjeno je oglašavanje stereoida i sredstava za potenciju.Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.

Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

- Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.

- Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.

- Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba. Izuzetno, može se postaviti slika koja nije vasa pod uslovom da se u tekstu navede "slika je ilustrativna"

- Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

- Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).

- Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 5 dana.

- Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama.

Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima naših sajtova nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana.

Zabranjeno je koristiti naše sajtove za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga. Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga naših sajtova. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača. Zabranjeno je korišćenje URL ka oglasima ili stranicama na našim sajtovima u spam e-mail u porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka. Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi sajtovi.

Trgovina između korisnika

Naši sajtovi ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga naših sajtova je na sopstveni rizik i naši sajtovi, niti njegov vlasnik OGLASNIK SZR, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na našim sajtovima

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skidanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na našim sajtovima. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. OGLASNIK SZR će prekršioca goniti sudski. Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa.

Prikupljanje i obrada podataka

Naši sajtovi od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju RS, član 11. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja izveštaja za potrebe Oglasnik SZR. Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka našeg sajta i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na sajtu istim. Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa OGLASNIK SZR, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po zakonu ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.

OGLASNIK SZR ne odgovara za tačnost podataka koje su na sajt unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja sajta, ili nepoštovanje zabrana, ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguća je  privremena ili trajna blokade naloga za korišćenje usluga sajta. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge sajta.

Isključenje odgovornosti

Oglasnik SZR isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Oglasnik SZR nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke sajta. U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Oglasnik SZR nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na sajtu. U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Oglasnik SZR nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima. U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Oglasnik SZR nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da sajt nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima OGLASNIK SZR ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. OGLASNIK SZR zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je www.poljooglasnik.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

 

(Datum poslednje izmene 01-06-2016)